มีการนำฟางข้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว มาประดิษฐ์เป็นรูปนกขนาดใหญ่หลายชนิด และนำมาติดตั้งบนรถแต่ละคัน ซึ่งมีการตกแต่งไว้อย่างสวยงามเป็นรูปขบวน กำหนดจัดงานเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี นอกจากนี้ยัง การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และผลิตผลทางการเกษตร

ใส่ความเห็น