เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรของจังหวัดในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชั้น นำ
ในงานจะได้ชมขบวนแห่ของอำเภอต่างๆ อาทิ ขบวนส้มโอ การจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวา
การจัดประกวดส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา การจัดประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอ
ร่วมลุ้นสาวงามในการประกวดนางงามส้มโอชัยนาท และการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP

ใส่ความเห็น