วัดท่าชัย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2300 แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดคลองเข้ั” เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2 ได้ถูกพม่ายกทัพมาเผาทำลายจนยากที่จะบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ได้อีก ยามเมื่อบ้านเมืองสงบจึงย้ายมา
ณ ที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดท่าชัย” ภายในวัดท่าชัยมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ คือ องค์หลวงพ่อหิน

ใส่ความเห็น