องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง  ตามมาตรฐานงานทาง  เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

แขวงทางหลวงชัยนาท  (Chainat Highway District)  ได้ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2484  สังกัดสำนักงานทางหลวงที่  12  (สุพรรณบุรี)  อาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่  กม.280+594  (ซ้ายทาง)  ทางหลวงหมายเลข  1  ตอนบ้านกล้วย – หางน้ำหนองแขม  อยู่ในเขตตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  มีเนื้อที่  20  ไร่  3  งาน  50  ตารางวา  ปัจจุบันมีสายทางในความรับผิดชอบ  รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น  600.345  กม.  (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร)

โดยแบ่งการควบคุมออกเป็น  4  หมวดทางหลวง  คือ

1. หมวดทางหลวงสรรพยา  (Sapphaya Highway Depot)

ตั้งอยู่ที่ กม.120+625 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดำออก – ท่าฉนวน
ท้องที่ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ระยะทางควบคุม 166.228 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร)

2. หมวดทางหลวงสรรคบุรี  (Sankhaburi Highway Depot)

ตั้งอยู่ที่ กม.145+841 (ขวาทาง) ทางหลวงมายเลข 340 ตอน รพ.สรรคบุรี- ชัยนาท
ท้องที่ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ระยะทางควบคุม 134.451 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร)

3. หมวดทางหลวงชัยนาท  (Chainat Highway Depot)

ตั้งอยู่ที่ กม.289+560 (ซ้ายทาง) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนรังนก – หางน้ำหนองแขม
ท้องที่ ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท ระยะทางควบคุม 187.600 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร)

4. หมวดทางหลวงเนินขาม  (Noenkham Highway Depot)

ตั้งอยู่ที่ กม.19+622 ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน ทางเข้าหันคา – กะบกเตี้ย
ท้องที่ ต.เนินขาม อ.หันคา จ.ชัยนาท ระยะทางควบคุม 122.776 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร)

 

หากท่านพบปัญหาในการเดินทาง อุบัติเหตุ สอบถามเส้นทาง
สามารถติดต่อได้ที่   “แฟนเพจ แขวงทางหลวงชัยนาท”

โทร. 0-5641-1649   สายด่วนกรมทางหลวง 1586
เว็บไซต์ http://chainat.doh.go.th/chainat 

ใส่ความเห็น