วัดพระบรมธาตุวรวิหาร นั้นตั้งอยู่ที่ตังอำเภอเมืองชัยนาท ถือว่าเป็นวัดที่มีความเก่าเเก่เเละมีความสำคัญอย่างยิ่งของชัยนาท อีกทั้งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมาตั้งเเต่เมื่อครั้งอดีต โดยมีเจดีย์เก่าเเก่ที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ ทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยที่ภายในพระวิหารนั้นจะมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีน้ำออกมาตลอดเวลา โดยน้ำของบ่อเเห่งนี้จะถูกใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบันเเล้ว เเละในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาทุกปีนั้นจะมีการประกอบพิธีที่ถือว่าสำคัญอย่าง พิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ที่จะมีการเเก่ขบวนกันทางเรือเเละเป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมความสวยงามของสถานที่เที่ยวจังหวัดชัยนาทเเห่งนี้

ระบบนำทาง

ใส่ความเห็น