ระบบแจ้งเหตุการเผาในที่โล่ง
ระบบแจ้งเหตุพบการเผาในที่โล่ง

เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น PM2.5 ในเขตจังหวัดชัยนาท

เลือกไฟล์ในเครื่อง หรือเปิดกล้องถ่ายภาพ

พิกัดที่พบเหตุ