วัดบรมธาตุวรวิหาร

วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท  ติดศาลากลางจ

ที่ทำการปกครองอำเภอสรรคบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอสรรคบุรี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหว

ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท

หน่วยราชการส่วนภูมิภาค ศูนย์บริการร่วม One Stop Service

สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งขึ้นเมื่อป

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภันจังหวัดชัยนาท

315 หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท